Sel. Jun 25th, 2024

Adat Nan Diadatkan di Nagari Gauang

By PA Jun10,2024 #Nagari Gauang
8.30
Foto Malamang

Disusun Oleh : Dt. Rajo Batipueh

Adat nan diadatkan merupakan warisan budaya dari perumus adat Minangkabau yaitu Datuak. Katumanggungan dan Datauk Perpatih Nan Sabatang.

Prinsip Adat nan di adatkan :

Pareso di bao turun

Raso di bao naik

Nan kuriek iyo lh kundi

Nan merah iyo lah sago

Nan Baik iyo lah budi

Nan indah iyo lah baso

Lamak di awak

Katuju di urang

Nagari Gauang adat nan di adatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, baik hukum, budaya, pendidkan, sosial dan ekonomi.

Hukum adat nan di adatkan di Nagari Gauang 

  1. Cupak
  • Cupak Usali,

Cupak Usali artinya azali, asli, ialah yang betul dan benar seumpama melaksanakan kerja yang empat, shalat lima waktu sehari semalam, Jum’at sekali seminggu, sesuai dengan Sunnah Rasul dan Kitabullah, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianut dan diyakini masyarakatnya, tidak boleh ditambah dikurangi. Tagak Luruih, Bakato Bana, Mahukum Adie. Cupak Usali ini disebut juga “Cupak Nan Duobaleh Tahie – Gantang Nan Kurang Duo Limopuluah”.

 

Pepatah Cupak Usali ini mengatakan :

Nan kundi sakundinyo

nan sapatiang tali bajak

nan ganok duo baleh tahie

Dikikih barabih basi

dibasuah barabih aie

dianjak indaknyo mati

dibubuik indaknyo layua.

Hal-hal yang menimbulkan kekeliruan adat seringkali karena tidak lagi memahami barih balabeh yang terdapat dalam Cupak Nan Duo baleh Tahie tersebut. Dalam falsafah kependekaran Minangkabau atau terkenal dengan nama Silek Minang disebutkan bahwa seorang pendekar itu tagak arek dek balabek, artinya tagak di barih, malangkah jo balabek (adat). Dijago tali jaan putuih, dijago raso jaan hilang.

  • Cupak Buatan;

Cupak Buatan itu, ialah putusan mufakat Ninik Mamak Penghulu-Penghulu Adat, Alim Ulama, Manti Adat dan Cerdik Pandai dalam nagari atau Luak yang ditentukan hingga watasnya (haknya) supaya “ganggam baruntuk pagang barmasiang, duduak barpanghadok” jelas tugas dan kewajiban masing-masing (duduak bapadok duduk bajabatan sesuai bidangnya dalam hal parentah mamarentah menjalankan roda pemerintahan dalam nagari. Cupak Buatan adalah “job description” masyarakat Adat Nagari Gauang.

Putusan ini merupakan fatwa atau petuah yang ditaati, dituruti dan dipakai menjadi pakaian nan mambari lazat bagi satangah hati manusia.

  1. Kato nan Ampek terdiri dari:

Anggang tabang bamangkuto

Rajo bajalan badaulaik

Alang sariknyo bakato-kato

Tiok kato baalamaik

 

Tahu dihereang jo gendeang

Tahu diraso jo pareso

Tahu dikilek jo bayang

Tahu dialamaik kato sampai

Tahu digelek kato habih

Tahu di dahan kamaimpok

Tahu di duri kamancucuak

 

Malangkah di ujuang padang

Basilek di pangka karih

Kato salalu baumpamo

Rundiang salalu bakiasan

 

Kato rajo kato malimpahan

Kato panghulu kato manyalasai

Kato malin kato hakikaik

Kato guru kato pangaja

Kato manti kato bahubuang

Kato dubalang kato mandareh

Kato dagang kato mamacah

Kato parampuan kato marandah

Kato urang banyak kato bagalau

 

Kato nan ampek

Partamo kato pusako

Kaduo kato mupakaik

Katigo kato dahulu batapek-i

Kaampek kato kudian kato bacari

  • Kato Pusako

Kato pusako adolah asanyo dari niniak Katumangguangan jo niniak Parpatiah nan Sabatang sarato jo niniak nan cadiak pandai maso tu sasuai manuruik adaik jo syarak.

Penyelesaian suatu perkara yang sudah diajarkan dalam ajaran pusako Ngari Gauang. Misalnya gelar penghulu harus digantikan oleh ahli waris yang bertalian nasab.

  • Kato Mufakat

Kato mupakaik adolah kato nan datang dari musyawarah sagalo Panghulu jo cadiak pandai jo urang tuo-tuo ahli aka dalam suatu nagari.

Segala kata yang diperbincangkan Ninik Mamak Penghulu-Penghulu Adat atau pertiapan limbago dalam negeri menurut ketentuan adat dan sesu dah bersidang-mufakat berarti kata sudah putus kemu dian keputusan tersebut, disosialisasikan, ditablighkan atau diundangkan sebagai kato putuih biang tabuak (kata putus biang tembus).

  • Kato dahulu ;

Kato dahulu batapek-i adolah kato Kaputusan nan lah ditatapkan sabalun  jo sasudah niniak Katumangguangan jo niniak Parpatiah nan Sabatang.

Kata dahulu bertepati, ialah Kato kaputusan bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan janji mupakat yang telah dibuat dahulu, dan sekarang baru dilaksana kan.

  • Kato Kudian

Tetapi kalau segala keputusan buah pikiran ahli akal dalam negeri itu mengalami hambatan, umpamanya ada suara yang menyalahkannya dengan keterangan-keterangan yang lebih kuat dan sempurna, maka keputusan itu ditinjau kembali dan diperkatakan pula semasak-masaknya, panjang dikerat singkat diulas dengan kata / pemikiran bersama-sama juga. Ini dinamakan Kato Kudian Kato Bacari.

Petuah adat mengatakan :

balacik pinang jo gambie

batapuang kapua jo sadah

sasuai mangko manjadi

saukua mangko takanak.

 

  1. Sedangkan Undang nan Ampek terdiri dari:

1) Undang Luhak jo Rantau,

2) Undang Nagari,

3) Undang dalam/ isi Nagari, dan

4) Undang Duo Puluah.

 

Bersambung

By PA

Related Post